WYSYŁKA I ZWROTY

TERMIN DOSTAWY = CZAS REALIZACJI (3 dni robocze) + CZAS TRANSPORTU Kurier DPD (1-2 dni roboczych) .

1. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD" wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą.

Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 16:00, zamówienia skierowane do wysyłki po godzinie 16:00 są odbierane przez kuriera dnia następnego. Jeśli paczka zostają skierowana do wysyłki w piątek po godzinie 15:30 kurier odbierze ją dopiero w poniedziałek.

W celu usprawnienia dostaw informujemy, że kurierzy firmy "DPD" dostarczają paczki do godziny 16:00.
Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.


Przesyłki zawierające lek wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Przesyłki za pobraniem realizujemy tylko do 1000 zł.

Sklep nie prowadzi sprzedaży do Aptek, punktów aptecznych lub hurtowni farmaceutycznych, jak również innych podmiotów gospodarczych. Transkacje takie nie będą realizowane!

Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.


2. Koszt przesyłki ponosi Kupujący wg poniższej tabeli:

                                                                                          


CENNIK DOTYCZY PRZESYŁEK TYLKO NA TERENIE POLSKI.

3. W przypadku płatności z góry przesyłki wysyłamy dopiero po dokonaniu przez klienta przedpłaty i zaksięgowaniu jej na naszym koncie bankowym.
Konta walutowe:

mbank S.A SWIFT (BIC): BREXPLW

EUR   PL79 1140 1078 0000 2335 3200 1005

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Melissa Sp. z o.o.
ul. Pomorska 77
90-224 Łódź
e-mail: [email protected]
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub na adres [email protected]).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, 
jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Melissa Sp. z o.o.
ul.Pomorska 77
90-224 Łódź
e-mail: i[email protected]


- Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………………………………………. umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nr zamówienia................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..

- Adres konsumenta(-ów)           ............................................................

............................................................
............................................................
 


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Data………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Melissa Sp. z o.o.
ul. Pomorska 77
90-224 Łódź.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Melissa Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5.

Melissa Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Melissa Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Melissa Sp. z o.o.
ul. Pomorska 77
90-224 Łódź

lub mailowo pod adres [email protected]

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Melissa Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


6.

Melissa Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres 
[email protected] 

Melissa Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
 rozpatrzona.

Melissa sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Melissa Sp. z o.o.  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Klient ma również możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie ONLINE DISPUTE RESOLUTION pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/od

8.

Przesyłki wysyłane są w kartonach oklejonych firmową taśmą Apteki Melissa, przestrzegamy przed przyjmowaniem przesyłek owiniętych folią lub dostarczonych w firmowych opakowaniach "DPD" wskazuje to na uszkodzenie przesyłki.
W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem, oraz wskazanie że zewnętrzne opakowanie było uszkodzone.
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zostaną Państwo poinformowani o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą mailową.